Benvinguts!


Aquesta pàgina ha estat creada per quatre estudiants de MEE de la URV per tal de donar resposta a les necessitats que poden presentar els diferents professionals que intervenen en el món de la educació especial.

Esperem que us sigui d'útilitat.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
 
La intel·ligència emocional és l’habilitat que te subjecte per controlar l’emoció, transmetre-la de forma adequada i percebre la dels altres. Un dels seus principals teòrics és Daniel Goleman, tot i que la visió que la intel·ligència té múltiples components i que un d’ells gestiona la part dels sentiments data d’antic. S’ha intentat mesurar de forma objectiva a través de tests i qüestionaris, però molts psicòlegs consideren que és impossible de quantificar. El nivell zero es considera una patologia denominada alexitímia.
La teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner no contempla aquesta component, donat que no s’ha trobat una zona del cervell que correspongui de manera unívoca a aquesta capacitat, però molts teòrics assimilen la suma de la intel·ligència interpersonal i la Intrapersonal a un domini emocional.

Documents relacionats:

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario