Benvinguts!


Aquesta pàgina ha estat creada per quatre estudiants de MEE de la URV per tal de donar resposta a les necessitats que poden presentar els diferents professionals que intervenen en el món de la educació especial.

Esperem que us sigui d'útilitat.

martes, 19 de abril de 2011

Planeta Imaginario i Autisme

En aquest enllaç web trobareu informació sobre una manera molt concreta de treballar amb nens amb Trastorn de l'Aspectre Autista, és una alternativa de teràpia privada, però pot ser una bona font de consulta per als pares.

http://www.planetaimaginario.org/

NESE

Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)

Segons la LOE (2006) actual llei Orgànica d'Educació, denomina alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (NESE) als alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària. A aquestos alumnes els divideix en tres grups:
  • Alumnat amb integració tardana en el sistema educatiu espanyol (IT)
  • Alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE)

 

Necessitats educatives especials (NEE)

La LOE defineix necessitats educatives especials (NEE) com alumnes que requereixen per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atenció educativa específica derivades d'una discapacitat física, psíquica o trastorn greu de conducta i / o sensorial.